کاربر زیر برای گیربکس اتوماتیک – کاپ سرویس ثبت نام کرده است.
(و در انتظار تایید می باشد)

username: rolandobuxton25
email: cornelliskatcherxqb@yahoo.com

First Name: Rolando
Last Name: Buxton
آدرس:
شهر: Stradbroke
تلفن همراه: (۰۳) ۵۳۲۳ ۸۶۱۸

این کاربر از اینجا ثبت نام کرده است:

ثبت نام

user IP: 114.44.204.101

فعال کردن کاربر: http://cupservice.ir/wp-admin/user-edit.php?user_id=871

———————————-
این یک پیام خودکار از طرف گیربکس اتوماتیک – کاپ سرویس می باشد.
لطفا به این پیام پاسخ ندهید.