گیربکس

سلام خسته نباشید ماشین من ٢٠۶تیپ شش مشکلی که داره اینکه اوایل موقع دنده عوض کردنش یه صدایی تق کوچک میداد بعد گذشت یه مدت یهو در حال حرکت خاموش شد.استارت میخورد برق داشت ماشینم ولی روشن نمیشد بعد که امداد خودرو اوند فیوزش رو عوض کرد درست شد ولی فقط تا یک هفته درست