ضربه در هنگام تعویض دنده

با سلام کمری ۲۰۰۵ اتومات ۴ سیلندر دارم . کیربکس در نمایندگی تعمیر کامل شده است . در تعویض ۲به ۳ و در دور موتور ۲۰۰۰ و پایینتر ( مثلا در سرازیری ) ضربه احساس می شود . همچنین در معکوس ۳ به ۲ لرزش شدید ایجاد میشود. تعمیر کار گفته با کارکرد حدود ۱۰۰۰