ضربه در هنگام تعویض دنده

با سلام کمری 2005 اتومات 4 سیلندر دارم . کیربکس در نمایندگی تعمیر کامل شده است . در تعویض 2به 3 و در دور موتور 2000 و پایینتر ( مثلا در سرازیری ) ضربه احساس می شود . همچنین در معکوس 3 به 2 لرزش شدید ایجاد میشود. تعمیر کار گفته با کارکرد حدود 1000