کامپیوتر ۲۰۶

باسلام من امروز کامپیوتر ماشینمو دزدیدند’مدل ۸۸ تیپ ۲ خواستم ببینم مدل کامپیوترش چیه?چه مارکیه بعد یکی بهم گفته والوو مدل j34راست گفته?ایا هر مدلی میشه انداخت?