خرابی گیربکس

احتراما سلام.امسال در تعطیلات نوروز ۹۳ ماشین من که چند سال پیش گیربکس اتوماتیک روش نصب کرده بودم خراب شد چون در شهرستان بود مجبور شدم همان جا گیربکس را باز کنم و ببرم همان مرکز که برام نصب کرده بودند در تهران .گفتند ایراد از پمپ هیدرولیک است یعنی شکسته تعویض کردند البته چند