مشکل مجدد گیربکس.

با سلام، تيرماه امسال بعلت مشکل گاز هرز به تعمیرگاه شما مراجعه نمودم پس از تعمیر اساسی ماشین را در تاریخ 93/04/11 تحویل گرفتم بعد تست 400 کیلومتر این مشکل وجود داشت که هر گاه از نیم دنده بین دنده 2 و 3 معکوس به دنده 2 می داد یک حالت ترمز ناگهانی بوجود می