تعویض دنده معکوس

سلام بنده سوناتا اتوماتیک۲۰۰۹ دارم از حدود ۱ماهه پیش که هواسرد شده صبحها موقع حرکت بدون هیچ مشکلی میباشد ولی تا زمانی که موتور ماشین سرده زمانی که فقط از دنده ۳به۲ یا مغکوس میخواهد برود همراه با کپ کردن یا تقه میباشدولی پس از اینکه موتور کاملا گرم شد یا حدود ۱۰ دقیقه از