سلکتور گیربکس

وقت شما بخیر، بعد از موتور شویی مشکل در تغییر وضعیت گیربکس به وجود آمد که در نمایشگر خودرو D, R , N و … درست نمایش داده نمی شد و گاهی هم چراغ اسنو و اسپرت روشن می شد و گاهی هم یک خط تیره بدون هیج علامت دیگر. دو هفته قبل مراجعه کردم