خرابی سکلتور

با سلام من حدود سه هفته قبل که از کرمان امده بودم خدمت شما رسیدم و با توجه به اینکه مشکل ماشینم خطای معمول ss بود کارشناس شما بعد از بازدید گفتند که مشکل از سلکتور میباشد . ان را تعویض کردند. و چند روز بعد که من به کرمان بازگشتم حدود چند روز پیش