روغن موتور پراید

سلام لطفاغ راهنمایی بفرماین روغن موتور بهرو برای پراید خوبه؟نمیدونم اشتباه کردم این دفعه بهرو ریختم یا نه. همیشه بهران می ریختم. ضمنا اگه اشتباه نکنم و حدسم درست باشه بهرو ،مال شرکت بهرو شیمیه و از این روغنای بازیافتی هست.