خطای SS

با سلام . من یک خودرو ۲۰۷ مدل ۸۹ دارم . وقتی ماشین سرد است و تازه روشن می شود تا وقتی به اندازه ای گرم شود اگر صبر نکنم و راه بیوفتم و یه خورده تو گاز دادن مراعات نکنم اول یه ضربه شدیدی می زنه و به همراه بوقی برای لحظاتی این دو