تقه زدن شدید گیربکس

با سلام ماشین بنده ۳۰۷cc می باشدگاهی وقتاهنگم تعویض دنده تقه شدیدی وارد به اتاق میشود و بعضی وقتا هم ابتدا گاز خورده و با تقه شدید دنده را عوض می کند طبق بررسی در نمایندگی گیربکس مثل گیربکس ۲۰۷ می باشد ولی به دلیل نداشتن امکانات جهت تعمیر اقدام نکردند. الان چکار میتونم بکنم