بالا رفتن بیش از حد مجاز مصرف بنزین در ماشین ۲۰۶ مدل ۸۶

باسلام ماشین ۲۰۶ مدل ۸۶ دارم سوالم اینکه میزان مصرف بنزینم از حد مجاز بالا رفته و هر چیزی که مربوط به آن می شود را کنترل و سرویس کردم بصورت موقت وکوتاه مدت خوب می شودولی متاسفانه دوباره بر می گردد به حالت قبل و مصرف بنزین بالا . لطفا دراین باب مرا راهنمائیم