ال ۹۰ اتوماتیک

سلام ایتدا تشکر میکنم از فراهم نمودن این چنین فضایی میخواستم ال۹۰ اتومات ثبت نام کنم از کسایی که دارند وقتی سوال کردم رضایت داشتند اما برام نظر مرکز شما بسیار با اهمیت هستش باتشکر