اشکال در گیربکس و آلارم و چشمک زدن نشانه های * و s کنار D و عدم تعویض دنده تا یکبار خاموش و روشن کردن ماشین

در هنگام حرکت چراغهای * و s در کنار نشانگر D روشن و بوق میزند و دنده ماشین ثابت میماند.نزد مکانیک رفتم گفتند ۲ عدد شیر برقی باید تعویض شود که انجام دادند ولی اشکال برطرف نشد.لطفا راهنمایی کنید و وقت معاینه برای ماشین بدهید