فایل چگونه برانیم

باعرض سلام وتشکرازجناب آقای آلفردوهمکارانشان،ازارسال فایل چگونه برانیم! یک سوال دیگراینکه آیاخطای آلارم snowوsport برای همیشه درحافظهecu گیربکس باقی می ماند یاپس ازخاموش کردن خودرو کلا”ازحافظه پاک میشود. باتشکر: والی ۹۳/۱۰/۲۰