سلام و احترام. خودروي سوزوكي ويتارا ٢٤٠٠ اتوماتيك دارم و گيربكس آن هيچ مشكلي نداشت. نسبت به تعويض روغن گيربكس اقدام كردم و بعد از آن متوجه صداي غير عادي ولي ضعيف در حالت ايستاده ولي گيربكس درگير در حالت D و R شدم. علت چه ميتواند باشد . روغن رو از شركت ايران خودرو خريدم و يه لرزش هم توي ماشين در حالت ايستاده حس ميكنم. با فشار گاز و حركت ماشين لرزش و صدا از بين ميره و توي حالت N هم صدا ندارد . سپاس از راهنمايي