تست جاده

کاپ سرویس جهت تشخیص صحت و یا ایراد گیربکس خودروهای مراجعین محترم اقدام به  عیب یابی با پیشرفته ترین دستگاه دیاگ، مشاوره فنی، تست جاده وتنظیمات توسط متخصصین خبره با وقت قبلی بصورت رایگان  می نماید.

RoadTst

Menu Title