با سلام ٢٠۶ اتومات مدل سال ٨۵ خریدم که حدود ١:۵ سال پیش گیربکس آن تعمیر أساسی. شده شیر برقیها،توربین و…تعویض شده جدیدا هنگامیکه ماشین سرد باشد ارور إینو و اسپرت میدهد اما بعد از اینکه دما موتور به ٩٠ میرسه دیگه ارور نمیدهد لطفاً راهنمایی بفرمایید أشکال از چه چیز ممکن است باشد