درود بر شما، مدتی است که گاهی قبل از استارت زدن ss error به همراه یک خط و دو نقطه وسط آنها نمایش داده میشود که با تغییر وضعیت دنده در همان لحظه error رفع میگردد، ماشین ۲۰۶ v9 میباشد، خواهشمند است راهنمایی بفرمایید. با تشکر