• تماس با کاپ سرویس
  • ۷۷۵۰۳۸۹۴ - ۷۷۶۰۵۰۳۵ (۰۲۱)
  • ساعت کاری
  • شنبه تا چهارشنبه: ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ - پنجشنبه: ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

تماس با کاپ سرویس

تماس با کاپ سرویس

اطلاعات تماس

  • OUR LOCATION بزرگراه صیاد شیرازی جنوب، خروجی پلیس، خیابان اجاره دار، شماره ۱۷۰
  • CALL US ۷۷۵۰۳۸۹۴ (۰۲۱) - ۷۷۶۰۵۰۳۵ (۰۲۱) - ۷۷۶۲۴۸۵۲ (۰۲۱)
  • EMAIL US info@cupservice.ir
  • BUSINESS HOURS شنبه تا چهارشنبه: ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ - پنجشنبه: ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

:سایر شماره های تماس

(۰۲۱) ۷۷۶۰۳۲۸۲ – (۰۲۱) ۷۷۶۰۵۰۳۵ – (۰۲۱)۷۷۶۲۴۸۵۲-۳

مسیر دوم: میدان سپاه(عشرت آباد)، ابتدای بزرگراه صیاد شیرازی، خروجی شهید نامجو،

کوچه فراهانی، خیابان اجاره دار(خواجه نظام) شماره ۱۷۰