• تماس با کاپ سرویس
  • ۷۷۵۳۸۱۸۸/۹ - ۷۷۵۰۳۸۹۴ - ۷۷۶۰۵۰۳۵ (۰۲۱)
  • ساعت کاری
  • شنبه تا چهارشنبه: ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ - پنجشنبه: ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

تماس با کاپ سرویس

نشانی:

مسیر اول : بزرگراه صیاد شیرازی جنوب، خروجی خیابان پلیس، خیابان اجاره دار(خواجه نظام)، شماره ۱۷۰

مسیر دوم: میدان سپاه(عشرت آباد)، ابتدای بزرگراه صیاد شیرازی، خروجی شهید نامجو،

کوچه فراهانی، خیابان اجاره دار(خواجه نظام) شماره ۱۷۰

شماره های تماس :

  • ۷۷۶۲۴۸۵۲/۳ – ۷۷۵۳۸۱۸۸/۹ – ۷۷۵۰۳۸۹۴ – ۷۷۶۰۵۰۳۵ (۰۲۱)

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه : ۸ صبح الی –

پنجشنبه : ۸ صبح الی –

ایمیل :

info@cupservice.ir

cupserviceco@gmail.com


Notice: WPCF7_Shortcode از نسخه ۴.۶ فرم تماس منسوخ شده است! بهجای آن از WPCF7_FormTag استفاده کنید. in /home/cupservi/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line ۳۶۵

تماس با کاپ سرویس :

 

QR code

cupservice QR code