گیربکس اتوماتیک جک اس فایو

باسلام بنده جک اس فایو اتوماتیک دارم باکارکرد۳۵۰کیلومتر که تقریبا صفر هست کلا بنا به عللی ده بار سوار شدم ودفعه آخر متوجه شدم در سرعت ۵۰کیلومتر به پایین وقتی پا روازروی گاز بر میدارم صدای خرخراز گیربکس میادتازمانیکه متوقف بشم صدا هست علت اصرارم به گیربکس این هست چون به محض خلاص کردن صدا