۲۰۷ اتوماتیک

سلام مدتیه چراغ گیربکس بهمراه چراغ چک روشن میشه و بعد چراغ گیربکس خاموش میشه ولی چک روشن میمونه چراغ گیربکس درجا که روشن میشه روی d با تقه شدید میره تو حرکت که روشن میشه رو صفحه علامت d تبدیل به خط میشه که دیگه دنده تعویض نمیشه موقع خاموش بودن ماشین که روشن