فیلتر روغن گیربکس

سلام فیلتر روغن گیربکس مگان ۲۰۰۰ اتومات در چه کیلومتری باید تعویض گردد و روش تعویض چگونه است؟