روغن گيربكس

باسلام و خسته نباشيد من يك اپتيما ٢٠١٠ دارم با كاركرد ٢٠هزار كيلومتر باتوجه به مدل و كاركرد ماشين آيا روغن گيربكس بايد تعويض بشود؟ متشكرم از راهنمايي شما