تقه دو به سه مگان اتومات در سرازیری

با سلام مگان اتومات در حالت رانندگی عادی تقه خیلی کمه ولی وقتی وارد سرازیری میشم دو‌به سه خیلی دیر تعویض میشه و یهو ماشین پرتاپ میشه در حالت رانندگی کفی هم وقتی از دو به سه میخواد بده یهو پرگاز میخوام حرکت کنم هرزگاهی ماشین انگار خلاص میشه و یهو دنده میده با تکان