ضربه از 1 به 2

با درود ماشین من 206 تیپ (وی 9) مدل 1389 می باشد که تاکنون 38000 کیلومتر کار کرده است.چند وقتی است در ترافیک وقتی موتور گرم می شود هنگام عبور دنده از 1 به 2 گیربکس برای مدت کوتاهی حالتی مثل خلاص پیدا کرده و دور بالا می رود و به یکباره دنده درگیر می