ضربه از ۱ به ۲

با درود ماشین من ۲۰۶ تیپ (وی ۹) مدل ۱۳۸۹ می باشد که تاکنون ۳۸۰۰۰ کیلومتر کار کرده است.چند وقتی است در ترافیک وقتی موتور گرم می شود هنگام عبور دنده از ۱ به ۲ گیربکس برای مدت کوتاهی حالتی مثل خلاص پیدا کرده و دور بالا می رود و به یکباره دنده درگیر می