مشکل گیربکس

با سلام و درود من ۲۰۶ اتومات ۹۰ دارم گیربکس مدتی بود تقه شدید در معکوس میزد و بوی روغن نو اتاق میومد بردم تعمیر گاه گفت توربین ایراد داره و یه سری قطعه دیگه ۲۸۰۰ هزار تومن گرفت ۳روز ماشین خوابید ماشین گرفتم به شدت تنبل شده دیر دنده عوض میکنه و گاز هرز