روغن ریزی از گیربکس ۲۰۶ تیپ ۶

با سلام وقتی ماشین را پارک می کنم از گیر بکس چند قطره روغن می چکد چکار باید بکنم ؟کی به تعمیرگاه مراجعه کنم؟