روغن گیربکس اتوماتیک رنو (ال ۹۰)

با سلام با توجه به اینکه روغن گیربکس اتوماتیک ال ۹۰ را DEXRON III اعلام کردید اما توتال دو نوع از این روغن دارد( DEXRON III(ATFIII و (DEXRON III H (XLD FE و همچنین ELF با مدل ELFMATIC IIIH – آیا مدل III مناسب است یا IIIH و آیا بهران اتوماتیک III نیز مناسب است.و