۲۰۷ اتومات

با سلام ماشین من وقتی بعد از ساعت طولانی که موتور سرد شده روشنش میکنم تا وقتی که چراغ آمپر ماشینم به وسط برسه موقع دنده عوض کردن از ۲به ۳ s* روشن میشه و ماشین یه تقه بزرگی میخوره و باید خاموش کنم بعد روشن کنم تا بتونم استفاده کنم ضروریه که بدونین ماشین