تغییر شتاب در بین دنده ۲ و ۳

سلام بنده ماشین ال ۹۰ اتومات مدل ۹۴ با کیلومتر ۱۲۰۰۰ دارم . مدتی است احساس میکنم بین دنده ۲ و ۳ دنده دیگری وجود دارد. حتی زمانی که خودرو در حالت تیپ ترونیک است و در دنده ۲ گاز میدم ظاهرا یک دنده عوض می شه( احساس تغیر سرعت ) ولی در واقع این