گاز خلاص

سلام من ۱ مزدا ۳ قدیم خریدم مدل ۱۳۸۸ وقتی با دنده مرده ( دور موتور پایین ) حرکت می کنم یه دل دل ه (تکان تکان ) خیلی کمی داره. وقتی پر گاز میرم یا گاز میدم که معکوس بکشه گاز خلاص میخوره دور موتور ۲۰۰۰ تا بالا میره بعد با تقه خیلی شدید