سوسو زدن چراغ امپر

سلام من یه پژو۴۰۵ مدل ۸۴ دارم از دیروز ماشینم تو ترافیک که زیاد میمونم چراغهای پشت امپر سوسو میزنه و گاز که میدم خوب میشه.درضمن فشنگی روغن هم تازه عوض کردم.