مشکل دنده دو به سه

با سلام من ۲۰۶ وی ۹ مدل ۸۷ دارم با ۱۳۰ تا کارکرد، مشکلی که دارم وقتی ماشین نسبتاً گرم میشه گاهی اوقات دنده از دو به سه ( فقط این دنده) مانند ماشین دنده ای که کلاچ رو بگیری و گاز بدی بعد دنده بعدی داده بشه گاز میخوره ماشین و یه تقه میزنه،