با سلام
۲۰۷ اتومات دارم مدل ۹۰و ۴۲۰۰۰ کارکرد .
۱- در تعویض دنده چه بالا ویا معکوس با تقه انجام می شود.
این تکان یا تقه در درنده های سنگین شدید تر است.
آیا با تعویض روغن گیربکس تقه کمتر می شود.
۲-ماشین همیشه یک لرزش خفیفی دارد. دسته موتورهای چک و تعویض شده ولی هنوز لرزش وجود دارد.
لطفا راهنمایی فرمایید.


Tags :