با سلام
ماشین من وقتی بعد از ساعت طولانی که موتور سرد شده روشنش میکنم تا وقتی که چراغ آمپر ماشینم به وسط برسه موقع دنده عوض کردن از ۲به ۳ s* روشن میشه و ماشین یه تقه بزرگی میخوره و باید خاموش کنم بعد روشن کنم تا بتونم استفاده کنم ضروریه که بدونین ماشین تا زمانی که به آمپر وسط برسه دماش از manual استفاده میکردم که باز با این حساب که دنده هارو دستی تغییر میدم تو حالت سر پایینی چنین مشکلی براش پیش میاد و s* روشن میشه.میخوام بدونم مشکل از چیه؟هزینه و مدت زمان تعمییرش چقدر طول میکشه؟