با سلام
مدتی است در سربالایی ها ماشین در هنگام حرکت به عقب بر می گردد این موضوع زمانی که ترافیک باشد واقعا دردسر ساز می شود و یا در زمان پارک کردن در جاهای شیب دار کنترل ماشین از دست راننده خاج می شود لطفاراهنمایی کنید