با سلام گریبکس اتوماتیک 206 1- در هر بار روشن کردن وسیله و طی مسافت 2 الی 3 کیلومتر چراغ اسنو و اسپرت روشن میشود . 2- در مسافتهای طولانی و پس از گرم شدن گریبکس همان اتفاق اول رخ داده و بعلاوه وارد سیستم دستی گربکس نمیشود و معمولا روی یک دنده 2 یا 3 میماند که پس از گاز خوردن زیاد معمولا دنده عوض میشود بصورتی که دور موتور تا عدد 5 می رود . 3- در این زمان اگر سرعت کم شود یا پشت چراغ قرمز توقف نمایم معمولا ماشین بعد از گذاشتن دنده روی d ماشین پس از تقه زدن اقدام به حرکت مینماید . از دوستان عزیز تشکر مینمایم در صورتی که راهنمایی فرمایند یا اگر لازم باشد حضورتان خدمتتان برسم با تشکر . کرامت بیاتی