سلام و خسته نباشيد
پيشاپيش از اينكه پاسخگو سوالاتم هستيد متشكرم
۲۰۶ مدل ۸۵ دارم كه حدود ۱۱۰۰۰۰ تا كار كرده به تازگي بعد از حدود ۲ ساعت رانندگي و در ترافيك ماشين تقه ميزند(بيشتر در هنگام ايست كامل و بعد حركت)
مشكل بعد اينه كه بعضي اوقات ماشين گاز ميخوره ولي دنده عوض نميشه.اين اتفاق هم توي ترافيك و بعد از حدود ۲ ساعت رانندگي ميفته
متشكرم