با سلام
مگان اتومات در حالت رانندگی عادی تقه خیلی کمه
ولی وقتی وارد سرازیری میشم دو‌به سه خیلی دیر تعویض میشه و یهو ماشین پرتاپ میشه
در حالت رانندگی کفی هم وقتی از دو به سه میخواد بده یهو پرگاز میخوام حرکت کنم هرزگاهی ماشین انگار خلاص میشه و یهو دنده میده با تکان
تحت فشار دنده سه به چهار هم اینطوری میشه گاها
روغن عوض کردم تغییری حس نشد هیچ و خطا و ایرادی هم نشون نمیده
باتشکر