سلام جک اس ۵ اتوماتیک دارم و وقتی که می خوام پشت چراغ قرمز بایستم یه لرزش خفیفی رو احساس می کنم این لرزش وقتی که می خوام شروع به حرکت کنم به طور لحظه ای احساس میشه می خواستم بدونم ایراد از گیربکس میتونه باشه یا از دسته موتور؟