سلام ماشین ۲۰۶ من ۱۱۷۵۰۰ کیلومتر کارکرده و در کیلومتر۵۷۰۰۰ یکبار روغن گیربکس را تعویض کردم امروز گیربکس را با دستگاه چک کردم سالم سالم بود آیا تعویض روغن گیربکس در این کیلومتر (۱۱۷۰۰۰) موجب خراب شدن گیربکس میشود آیا میتوانم این کار موکول کنم به ۴ -۵ هزار کیلومتر بعد یعنی در فصل بهار؟