با سلام و احترام خدمت اعضای محترم مجموعه کاپ سرویس. خودرو بنده ۲۰۶ مدل ۸۴ است که تا به حال مشکلی از لحاظ تقه زدن و هرز گاز خوردن نداشتم. چند روزی است که با کار کردن ماشین و گرم شدن آن، در تعویض دنده از ۱ به ۲ و از ۳ به۴ ماشین دچار میشود.علت چیست؟