سلام ماشینم رنو سیمبل هست و ۱۶۰۰۰ تا کارکرد دارد جدیدا هنگام سربالایی ها حتی باشیب بسیار کم هنگامی که دنده میخواهد عوض شود eror داده و از حالت دنده ۳ خارج نمی شود مگر اینکه ماشین را برای چند لحظه ای خاموش و روشن کنم.