سلام آیا میشود گیربکس اتومات ال۹۰ را بر روی ۲۰۶ تیپ ۶ نصب کرد؟آیا هیچ محدودیتی ایجاد نمیکند؟