سلام من یه ۲۰۶ مدل ۸۷ دارم که تو ۱۰۸ هزارتا کارکرد تعمیر اساسی گیربکس تو کاپ سرویس انجام دادم و بعد از اون مشکلی نداشتم تا یه ماه پیش با کارکرد ۱۳۰ هزارتا که اول صبحها ماشین رو باید حتما یه ۶ ۷ کیلومتری اهسته و تقریبا با دهنده ۱ یا ۲ برم وگرنه