اپتيما ٢٠١٠

سلام گيربكس بعضي وقت ها يك سوت خيلي خفيف مي كشه در صورت ١١٠ الي ١١٥ و دنده ٥ دور موتور بين ٢١٠٠ الي ٢٢٠٠ بعد از ١١٥ صداي سوت قطع مي شود، براي رفع صدا لطفا راهنمايي فرماييد باتشكر