با سلام من یه ۲۰۶ مدل ۸۹ دارم که ۹۰ هزارتا راه رفته تعویض روغن واسکازین کردم از اون روز ماشین از ۱ به ۲ تقه میزینه فقط زمانی که موتور گرم میشه .می خواستم ببینم چکار باید کرد؟