با سلام ؛
ماسین ۲۰۶ من یکبار شیر برقی عوض کرده ولی الان ضربه ها شدیدتر شده در حدی که فکر می کنم کسی از پشت زده به ماشینم و به سختی حرکت می کند. وقتی ماشین تازه راه افتاده خوبه ولی بعد از مدتی دنده جابجا نمیشه. لطفا هم راهنمایی کنید که مشکل همان شیر برقی هست یا نه ؟ و کجا تعمیر ببرمش و هزینه اش چقدر می شود؟